TORANOMON HOSPITAL

诊疗科

诊疗科

 • 血液内科
 • 脑神经外科
 • 内分泌代谢科(内分泌部门、糖尿病/代谢部门)
 • 脑神经血管内治疗科
 • 呼吸系统中心内科
 • 脑下垂体外科
 • 呼吸系统中心外科
 • 骨科
 • 睡眠呼吸科
 • 整形外科
 • 消化内科(胆囊/胰腺、胃肠)
 • 妇产科
 • 肝脏内科
 • 泌尿科
 • 脑神经内科
 • 眼科
 • 循环系统中心内科
 • 耳鼻喉科
 • 循环系统中心外科
 • 临床肿瘤科
 • 肾中心
 • 缓和医疗科
 • 风湿/胶原性疾病科
 • 重症监护科
 • 精神科
 • 牙科
 • 儿科
 • 麻醉科
 • 皮肤科
 • 放射诊断科
 • 临床感染性疾病科
 • 急诊科
 • 放射科
 • 放射治疗科
 • 病理诊断科
 • 消化外科(上消化道、肝脏/胆囊/胰腺、下消化道)
 • 乳腺/内分泌外科
 • 一般内科
 • 老年病内科
 • 老年痴呆科

详情请查看此处!

※下载的PDF仅提供英语版。